VІ Міський конкурс «Турнір юних краєзнавців»

РЕГЛАМЕНТ

проведення IV міського конкурсу «Турнір юних краєзнавців»

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Перевірити та поглибити знання про краєзнавчі об’єкти          м. Дніпро, рідного Придніпров’я, України; розвинути навички роботи з картою та орієнтування; виховувати любов до рідного краю; закріпити набуті знання з різних видів краєзнавства і народознавства, отриманих на уроках географії та історії, заняттях гуртків; підвищити зацікавленість до участі у різноманітних екскурсійних подорожах.

 

ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ.

Турнір проводиться  25 - 26 березня 2020 року на базі КПНЗ «Дитячо-юнацький центр» ДМР, вул. Гладкова,8. Час проведення буде повідомлено додатково після подання попередніх заявок на участь у конкурсі.

Реєстрація учасників за 30 хвилин до початку турніру.

 

УЧАСНИКИ КОНКУРСУ.

У заході беруть участь команди юних краєзнавців (учнів 7-9 класів, 12-14 років) закладів середньої та позашкільної освіти міста. Склад команди 5 осіб. Команду очолює один педагог.

 

КЕРІВНИЦТВО КОНКУРСОМ.

     Загальне керівництво конкурсом здійснює управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Безпосередня робота з організації та проведення турніру покладається на  Комунальний позашкільний навчальний заклад «Дитячо-юнацький центр» Дніпровської міської ради та на головне журі турніру.

 Підготовка команд до участі у конкурсі покладається на заступників директорів з виховної роботи, педагогів – організаторів, відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу, вчителів-предметників закладів освіти міста та керівників краєзнавчих гуртків позашкільних закладів.

 

 

 

 

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ.

Конкурс проводиться за двома турами.

І тур - у вигляді «Краєзнавчого орієнтування» до якого входять три випробування:       

1. «Пам`ятні  місця  м. Дніпро».

     2. «Краєзнавчі об`єкти Дніпропетровщини».

  1. «Краєзнавчі об`єкти України».

ІІ тур – у вигляді «Краєзнавчого тестування» на знання історичного, географічного, літературного краєзнавства, народознавства.

                    

І ТУР.  «КРАЄЗНАВЧЕ ОРІЄНТУВАННЯ».

 

Випробування «Пам’ятні  місця  м. Дніпро”.

Команда отримує картку із зображенням або описом пам`ятних місць, (краєзнавчих об`єктів) та карту-схему міста Дніпро (або його частини). Протягом контрольного часу необхідно визначити на карті місце, де  знаходяться ці об’єкти (так звання контрольні пункти КП), нанести їх за допомогою лінійки з  дірочками та ручкою  з червоним кольором у вигляді наступного знака з крапкою  у центрі і цифрою  КП 1, що відповідає порядковому №  об’єкту (КП), та відповісти на запитання: яка назва пам`ятного місця (краєзнавчого об`єкту) та місце його розташування.

Контрольний час на виконання завдання, загальну кількість краєзнавчих об’єктів (КП) визначає і повідомляє перед початком проведення конкурсу суддівська колегія турніру.

Оцінювання відбувається за кількістю взятих КП, що означає правильність визначення  на карті  місця  знаходження  та  відповіді  на  питання (див. таблицю №1).

Таблиця №1.

 Критерії оцінювання конкурсу «Пам’ятними місцями м. Дніпро».

Критерії оцінювання

К-ть балів

Кожне  правильно  визначене КП

0,5

Кожна  правильна  відповідь  на питання

0,5

Неточно визначене КП (помилка 1 - 2 мм)

0,25

Неповна  відповідь на питання

0,25

 

 

 

 

Випробування ”Краєзнавчі об`єкти Дніпропетровщини”

Команда  отримує  картку із інформацією про краєзнавчі об`єкти, (КП)  та карту Дніпропетровської області. Протягом відведеного часу необхідно визначити на карті місце, де знаходяться ці об’єкти (КП). Позначення на карті робляться як і у попередньому конкурсі.

Контрольний час на виконання завдання, загальну кількість краєзнавчих об’єктів (КП) визначає і повідомляє перед початком проведення конкурсу суддівська колегія турніру.

Оцінювання відбувається за кількістю взятих КП, що означає правильність  визначення  на карті  місця  знаходження  краєзнавчих об`єктів  (див. таблицю №2).

Таблиця №2.

Критерії оцінювання конкурсу   «Краєзнавчі об’єкти  Дніпропетровщини»

Критерії оцінювання

К-ть балів

Кожне  правильно  визначене КП

1

Неточно визначене КП (помилка 2 - 3 мм)

0,5

 

Випробування «Краєзнавчі об`єкти України».

Команда  отримує  картку із інформацією про краєзнавчі об`єкти (КП)  та карту України. Протягом виділеного часу необхідно визначити на карті місце, де знаходяться ці об’єкти (КП). Позначення на карті робляться як і у попередніх конкурсах.

Контрольний час на виконання завдання, загальну кількість краєзнавчих об’єктів (КП) визначає і повідомляє перед початком проведення конкурсу суддівська колегія турніру.

Оцінювання відбувається за кількістю взятих КП, що означає правильність визначення  на карті  місця  знаходження  краєзнавчих об`єктів (див. таблицю №3).

Таблиця № 3.

 Критерії оцінювання конкурсу «Краєзнавчі об’єкти України».

Критерії оцінювання

К-ть балів

Кожне  правильно  визначене КП

1

Неточно визначене КП (помилка 2 - 3 мм)

0,5

 

 

 

 

 

ІІ ТУР. «КРАЄЗНАВЧЕ ТЕСТУВАННЯ».

 

        Кожна команда отримує тест-картку з питаннями та варіантами відповідей і повинна за виділений час  дати найбільшу кількість правильних відповідей.

Загальна кількість питань та контрольний час визначає і повідомляє перед початком проведення конкурсу суддівська колегія. Оцінювання відбувається за кількістю правильних відповідей (див. таблицю №4).

Таблиця № 4.

Критерії оцінювання конкурсу «Краєзнавче тестування».

Критерії оцінювання

К-ть балів

Кожна  правильна  відповідь

1

 

ЗАЯВКИ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Остаточний склад учасників конкурсу вирішується на підставі попередніх заявок у вигляді підтвердження про участь у турнірі на семінарі для керівників команд  який буде проведений 11 березня 2020 року в приміщенні КПНЗ «ДЮЦ» ДМР (вул. Гладкова, 8).

Запрошення на семінар буде надіслано тільки після отримання письмового підтвердження від закладу за підписом його керівника на електрону адресу КПНЗ «ДЮЦ»ДМР: dyuts92@gmail.com   до 20 лютого 2020 року.

На семінарі керівники команд отримають методичні рекомендації, щодо підготовки команд до конкурсу.

Команди які приймуть участь у конкурсі без підтвердження і без участі у семінарі будуть допущення до участі тільки поза заліком.

В день проведення конкурсу керівники команд подають в оргкомітет копію наказу по закладу освіти з затвердженим списком учасників (обов’язково вказується: прізвище та ім’я, клас і вік учасників) за півгодини до початку турніру.

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ

Підсумки підводяться за результатами двох турів за сумою отриманих балів. В разі рівності результатів перевага надається результату отриманому у І турі.

Команда-переможець та призери турніру нагороджуються грамотами Комунального позашкільного закладу «Дитячо-юнацький центр» Дніпровської міської ради.