Самоврядування

 

 

Учнівський парламент Дитячо-юнацького центру є виконавчим органом учнівського самоврядування у закладі, який розпочав свою роботу у вересні 2010 року та покликаний активно сприяти створенню згуртованого колективу як дійового засобу морального виховання особистості, формуванню в учнів свідомого та відповідального ставлення до своїх прав і обов’язків. Це – дієвий орган учнівського самоврядування, що сприяє розвитку громадянських якостей дитини в системі демократичних взаємин, що будуються на принципах самореалізації, самоорганізації та самовдосконалення особистості; сприяє патріотичному вихованню гуртківців центру, покращенню навчально-виховного процесу закладу, забезпечує високий рівень культурного розвитку особистості.

         Діяльність учнівського самоврядування дитячо-юнацького центру «Шанс» будується відповідно до конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Закону України «Про сприяння соціального становлення та розвитку молоді в Україні», «Про позашкільну освіту», Концепції національної системи виховання. ДЮОС «Шанс» в своїй роботі охоплює всі напрями діяльності дитячо-юнацького центру. Метою його роботи є розкриття та розвиток творчої активної особистості кожного вихованця центру шляхом спрямування їх діяльності на покращення навчально-виховного процесу у закладі. Кожне міністерство працює за своїм напрямком, що сприяє покращенню навчально-виховного процесу дитячо-юнацького центру.

        До учнівського парламенту закладу обираються найактивніші, дисципліновані гуртківці, які користуються авторитетом і довір’ям серед своїх товаришів. Основне завдання учнівського Парламенту – всебічно сприяти керівництву центру, педагогічному колективу. Парламент бере активну участь в організації трудового виховання і профорієнтації, виховній роботі, розвитку самообслуговування, виробленні бережливого ставлення до майна закладу, у вихованні свідомої дисципліни і культури поведінки, допомагає керівникам гуртків в обладнанні кабінетів, підготовці та проведенні змагань, конкурсів тощо.

      Педагогічний колектив спрямовує роботу Учнівського Парламенту закладу на згуртування колективів закладу, розвиток громадської активності та ініціативи вихованців.

Робота учнівського самоврядування будується на таких документах:

·               статут дитячо-юнацької організації самоврядування «Шанс» КПНЗ «Дитячо-юнацький центр» ДМР;

·               положення про учнівське самоврядування;

·               положення про президента;

·               положення про педагогів-радників.

На початку навчального року на загальних зборах затверджується склад парламенту, план роботи на навчальний рік; єдині вимоги до вихованців закладу, обираються педагоги-радники за напрямками роботи міністерств тощо. В кінці навчального року президент та парламент звітують про роботу самоврядування на учнівській конференції (зборах).